Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Szempontok az osztályozó konferenciákhoz

 1. Az osztály általános helyzete:

 • közösség, csoportok, klikkek, vezető személyiségek;
 • DÖK, ZÖLDÖK; szociális munka
 • a gyerekek hozzáállása az iskolához, a tanuláshoz
 • tanulmányi versenyeken elért eredmények
 • változások és eredmények az egyes tantárgyakból, illetve összességében;
 • nehézségek, említésre érdemes gondok az osztályban
 • az osztályterem állapota – tisztaság, takarítás, szelektív hulladékkezelés, dekoráció, növények;
 1. Az osztályfőnöki munkatervvel összevetve mit értél el, mi valósult meg, és esetleg mi maradt el a tervekből és miért

 2. Az osztályfőnöki órák értékelése:

 • Melyek voltak a megbeszélt témák;
 • A gyerekek érdeklődése, aktivitása;
 1. Az osztály programjai:

 • Az iskolai programokba való bekapcsolódás: verébavatás, Gyalog Trefort, Trefort nap – esetleges vélemények, szalagavató, karácsonyi hangverseny stb.;
 • Osztályprogramok – ezek pedagógiai tapasztalatai;
 • A tavaszi kirándulások tervezése (utolsó 3 nap)
 1. Évfolyamonként kiemelt kérdések:

 • 7. évfolyam: a felvételi eredmények és a félévi eredmények összehasonlítása, elemzése
 • 8. évfolyam: a gyengén teljesítő gyerekek számbavétele, javaslat esetleg négyosztályos gimnázium választására a szülőknek
 • 9. évfolyam: nomádtábor kísérőtanárai, várható időpontja
 • 10. évfolyam: tájékoztatás a tervezett fakt választásokról, tervezett előrehozott érettségi vizsgák;
 • 11. évfolyam: mennyire váltak be a fakt választások, tájékoztatás a fakt módosításokról, tervezett előrehozott érettségi vizsgák;
 • 12. évfolyam: fakt változtatások, továbbtanulási elképzelések; 
 1. Az osztályfőnöki adminisztráció:

 • Naplóvezetés: jegyek, órák és hiányzások beírása a tanárok által; szülők visszajelzései a digitális naplóról;
 • Késések száma és következményei;
 • Az időarányosan és ténylegesen 30%-os hiányzást elért és megközelítő tanulók;
 1. A magatartás és szorgalom jegyek megbeszélése.

 

Minden más, ami a fentiekből kimaradt, és fontos, hogy szó legyen róla.

 

Budapest, 2017. január 12.

 

 

Szabó Éva