Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Pszichológia és személyiségfejlesztés I.

Dr. Tordai Zita

  • Témakör: személyiséglélektan, pedagógiai pszichológia
  • Korosztály: 7., 8., 9., 10., 11., 12.
  • Rövid leírás, megjegyzések: Digitális tankönyv A négy modulból álló tananyag betekintést ad a pszichológia alapterületeibe, az általános, személyiség-, fejlődéslélektan és szociálpszichológia jelenségvilágába, és kiemelten tárgyalja azokat a pszichés működéseket, megnyilvánulásokat, melyek a pedagógus oktató-nevelő munkájában leginkább hasznosíthatóak. A hallgató megismerheti a tudományos lélektan kialakulásának rövid történetét, a különböző pszichológiai irányzatok elképzelését az ember működéséről és a személyiség kialakulásáról, és az ehhez kapcsolódó nevelési elveket. Külön modul foglalkozik a pszichológiai fejlődés alapvető ismérveivel, a személyiség kialakulását leíró elméletekkel és a családi szocializáció sajátosságaival. Bemutatásra kerülnek a megismerő (kognitív) folyamatok iskolai tanulás szempontjából releváns aspektusai, mint a tanulás, az emlékezés, a motiváció és az érzelem általános jellemzői és törvényszerűségei. A szociálpszichológia jelenségkörével foglalkozó modul elsősorban a társas megismerés és a csoportfolyamatok értelmezéséhez ad támpontokat a hallgató számára.

Beküldte

Írj egy hozzászólást

Kérlek, hozzászólás írásához jelentkezz be.